Kasutustingimused

 

  1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad kasutustingimused kehtivad ettevõtte Gasell AS (edaspidi nimetatud Müüja) veebilehel www.myshopper.eu asuva kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna (edaspidi nimetatud E-pood) kasutamisel era- ja juriidiliste isikutega (edaspidi Ostja) tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele kasutustingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.

1.2. Kasutustingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Müüja Kodulehel. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Tellimuse kinnitamisel nõustub Ostja kasutustingimustes sätestatuga.

1.3. Müüjal on õigus muuta käesolevaid kasututingimusi ning E-poes kuvatud toodete hindasid. Juhul kui Ostja on omapoolse tellimuse esitanud enne tingimuste või ostuhinna muutumist, siis sellisel juhul kohaldatakse Ostja tellimusele vormistamise hetkel kehtinud tingimusi.

1.4. Müüja andmed: Gasell AS (reg. kood 10068988; asukoht Vägeva tee 8, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa; tel +372 660 7000; gasell@gasell.ee)

  1. Tooted

2.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei kuvata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

2.2. Juhul, kui Ostja esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sel juhul tagastatakse Ostjale kogu ostusumma kohe pärast Toote puudumise selgumist.

2.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

  1. Ostu sooritamine

3.1. Ostja valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul „Lisa korvi“.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Ostjal liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Maksma“, misjärel suunatakse Ostja tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Tellitud Toodete hinnale võib lisanduda Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Tellimuse lõplik hind kajastub pärast tellimuse kinnitamist ja enne makse sooritamist. Info tarnetingimuste kohta on toodud Kasutustingimuste punktis 5.

3.4. Ostja tasub tellimuse eest esitatud arve internetipanga lingi abil. Arve tasumiseks pangalingiga vajutab Ostja pangalingile, mille kaudu soovib ta tellimuse eest tasuda.

3.5. Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Ostja tellimuse klikkides „Esita tellimus“. Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.

3.6. Ostja tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul  „Soorita makse”.

3.7. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Ostja märgitud e-postile tellimuse kinnituse, mis sisaldab tellimuse numbrit ja ostude nimekirja. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks.

3.8. Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.9. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.10. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

  1. Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro).

4.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS (edaspidi Teenusepakkuja) turvalises maksekeskkonnas.

4.3. Müüjal puudub ligipääs Ostja pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

  1. Tarnetingimused

5.1. Ostjal on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Ostja valitud postiteenusest.

5.2. Valides kohaletoimetamise viisina Omniva pakiautomaadi, jõuab Toode Ostja valitud pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Ostja e-posti aadressile. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Ostjat SMS teatega, mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Juhul, kui Ostja ei lähe Tootele järele eelmainitud tähtaja jooksul, on Ostja kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

5.3. Ostja on kohustatud säilitama punktis 5.3. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni. Ostjal on võimalik Toode vajadusel ümber vahetada või tagastada, kasutades selleks samas SMS-is olnud tagastuskoodi.

5.4. Juhul, kui Ostja on tellimuse vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 9.00) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 9.00.

5.5. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

5.6. Juhul, kui Toode ei jõua Ostjani heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Ostja kohustatud sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile gasell@gasell.ee.

  1. Tellimuse tagastamine

6.1. Ostjal on õigus tellimusest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode/Tooted tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab hetkest, mil Ostja Tellimuse kätte saab.

6.2. Toodete tagastamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamiseks peab Ostja Müüjale esitama kirjalikult e-posti aadressi gasell@gasell.ee või tähitud sisukirjana posti teel ühemõttelise taganemisavalduse.

6.3. Taganemisavalduses peab Ostja näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid Müüja ei teosta.

6.4. Juhul, kui Ostja taganeb tellimusest, kohustub Ostja tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva alates taganemisavalduse esitamisest. Ostja võib tagastada Tooted Müüja kontorisse või posti teel aadressile Vägeva tee 8, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa. Ostja kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

6.5. Tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.6. Ostja on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav.

6.7. Juhul, kui kohaletoimetamise viisiks oli valitud Omniva pakiautomaat, saab Tellimuse ümber vahetada või tagastada Omniva pakiautomaadi vahendusel, kasutades selleks esialgses SMS-is sisalduvat tagastuskoodi. Juhend tagastamise kohta pakiautomaadis: https://www.omniva.ee/teenused/demo/. Tagastuskoodi kasutamisel on tagastamine tasuta ja tagastus jõuab e-poodi 3 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Ostja e-postile kinnituse.

6.8. Juhul, kui Ostja tagastatud Toode on kasutatud või rikutud, siis on Müüjal õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Ostjale tagastatavast summast.

6.9. Müüja tagastab Ostjale ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Ostja tagastatava tellimuse eest tasus.

6.10. Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Ostjale kogu lepingu alusel saadud summa, sealhulgas Ostja tasutud tellimuse kättetoimetamiskulu ning arvestades punktis 6.8. kirjeldatut. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt ja tellimusele on lisandunud kättetoimetamiskulu, võib Müüja tagastada kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

  1. Pretensioonide esitamise kord

7.1. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda kirjalikult hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole e-posti aadressi gasell@gasell.ee vahendusel.

7.2. Pretensioonis peab Ostja tooma välja kaebuse detailse kirjelduse ning kontaktandmed, mille kaudu soovitakse saada Müüja võimalikku lahendust kaebusele. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

7.3. Müüja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul.

7.4. Juhul, kui Ostja ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

  1. Vastutus

8.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

8.3. Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

  1. Kasutamistingimused ja nende muutmine

9.1. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

9.2. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

  1. Privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti (E-N) ajavahemikus 9.00-17.00 klienditoe telefonil +372 660 7000 või kirjutage e-posti aadressil gasell@gasell.ee. Riiklikel pühadel ja kollektiivpuhkuste ajal on klienditugi suletud.

Gasell AS