Privaatsuspoliitika

 

MyShopper.eu (edaspidi Müüja) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide (edaspidi Ostja) privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Ostja andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Müüja kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning Ostja ees võetud kohustuste täitmine. Ostja isikuandmetena käsitleb Müüja kontaktandmeid, nagu Ostja nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete Ostjale saatmiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Muude andmete kogumine

Müüja kogub lisaks isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Need on veebilehe www.myshopper.eu külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogub Müüja andmeid Ostja tegevuse kohta veebilehel ja e-poes, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Ostja andmete vastutavaks töötlejaks on Müüja. Isikuandmete volitatud töötlejateks on kullerteenuse pakkuja, Maksekeskus AS ning Zone Media OÜ. Müüja kogub Ostja isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/ või tellimuse vormistamisel.

Isikuandmete muutmine

Ostja tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada veebilehe www.myshopper.ee alamlehel „Minu konto“.

Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Isikuandmete edastamine

Müüja ei edasta, müü ega avalikusta Ostja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele (va. teenusepakkujad) ilma Ostja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Isikuandmete kaitse

Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui ka tehnilisi, et kaitsta Ostja isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Müüja jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma Ostjat.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (E-R tel +372 660 7000; gasell@gasell.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Müüja andmed: Gasell AS (reg. kood 10068988; asukoht Vägeva tee 8, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa; tel +372 660 7000; gasell@gasell.ee)